Meuni Éndah – fbs

Antawis éndahna dunya sareng nikmat ahérat – fbs.

Photo pribadi

Anjog ka kamar hotel bintang lima di pulo Bali, fasilitas ti panitia. Matak hélok, kamar lega jeung sareungit. Sakabéhna kaca, langsung nojo ka kolam renang, éndah pisan.

Teu loba carita, ucul-ucul beberesih, ngisang gancang teu poho sibeungeut katut kekemu di tuluykeun wudu da rék solat asar heula.

Geus maké batik panjang jeung calana hideung, ngagelar sajadah meunang mawa ti imah, mayun ka kiblat sakumaha tanda dina lalangit. Solat téh nyanghareup pisan ka kolam renang, cai hérang bulao ngagenclang. “Allahu Akbar” Takbirotul ihram dikawitan.

Rokaat katilu nuju dilaju, pas cengkat tina sujud muru rokaat ka opat, tina kolam renang aya bulé awéwé hanjat, teu di kutang ukur di cawet, “Astagfirullahaladzim!!”

Poho rokaat hilap keur solat, olohok panon kabéngbat, nempo nu nyeungseung hareupeun, oyag oyagan matak teu kuat.

Ngajanteng wé nantung dina sajadah, leungeun sidakep bari neuteup pinareup nu teu maké wadah, duh meuni éndah. (AKW).