TEU BATAL – fbs

Asa teu pira tapi nyata.

Gambar : Ilustrasi, Mushola kecil di Los Cilanang / dokang.

BANDUNG, akwnulis.com. Tulisan rutin, minimal seminggu sekali. Tulisan singkat mengarang bebas dalam bahasa sunda dengan batas maksimal 150 kata sudah membangun sebuah cerita.

Yuk ah kita buat, sambil belajar bahasa ibu sekaligus menjadi setetes semangat untuk menyegarkan pelestarian bahasa sunda.

Silahkan….

Fikmin # TEU BATAL #

Solat magrib nincak rokaat kadua, meuni halimpu surat Tabarok dilagukeun bayati. Jadi asa keur di Mekah diimaman Imam Syudais.

‘Brottt!’ Hitut badag ngagareuwahkeun, leungit saharita kaayaan di Mekah diganti ku tajug leutik rada nyanggèyèng di sisi sungapan Sindangsari.

Nyel ambek, ningali nu boga laku mah anteng wè nuluykeun solat. Ngadon sujud, atahiyat awal tuluy nangtung deui rokaat ahir. “Tungguan siah geus solat” galècok hatè ngaruksak pahala.

Salam pamungkas geus bèrès, budak tèh tuluy ngadu’a. Pas beres ‘amin’, teu antaparah deui, didudut ka tukang.

Silaing kadieu, aya balitungan yeuh”
Budak sepa reuwas taya papadana. Nuturkeun bari murungkut.

Silaing apal bagbagan agama?”
Budak tèh tungkul, teu lemek teu nyarèk.

Apal teu mun hitut keur solat, èta hukumna batal?” Sora beuki narikan.

Budak nu keur tungkul lalaunan tanggah, bari tatag ngajawab, “Uing mah teu rumasa batal, da tadi teu wudhu”

***

Terima kasih atas atensi dan kebersamaannya. Jikalau tidak mengerti artinya, silahkan ngacung.. eh acungkan tangan. Wassalam (AKW).

NGÈCÈNG – fbs

Konsèntrasi tur tarapti.

BANDUNG, akwnulis.com. Sabot keur solat tarawèh, uteuk mah geus ngacacang, mikiran kumaha carana peuting ieu bisa nyeungeut petasan nu bisa ngabelesat muru jelema nu ngaliwat ka deukeut tangkal kiara badag.

“Assalamualaikum… ” Sora imam salam ka katuhu dina rokaat ka 20. Langkung ngusap beungeut, ngolèsèd kaluar masjid. Keun witir mah di imah, ieu sirah loba rencana.

Leumpang gancang bari mawa genep siki petasan beubeuritan. Nu bisa ngabelesur sabada dihurungkeun sumbu acirna, meulah lembur muru ka tangkal kiara.

Geus merenah dina rungkun deukeut tangkal kiara nu gedè, tinggal nungguan nu marulang solat witir ti masjid. Lolobana bakal ngaliwat ka dinya.

Pas ngaringkang aya tiluan diharudum sarung, langsung ngècèng, petasan di paskeun. Cekes!… Sruttttt….. petasan ngabelesur… lempeng sakumaha itungan, blus pisan kana sarung.

Darrr!!… sarung hurung, tiluan reuwas saharita. Saurang leuleus kapaèhan, nu duaan tigujubar ka balong.

Misi 1 kumplit, catet dina buku leutik. Ngalèos. (AKW).

***

Fbs : fiksimini basa sunda, sebuah tulisan fiksi berbahasa sunda dengan jumlah maksimal 150 kata, sudah membangun sebuah cerita.

NGUREK – fbs

Nèangan belut dina galengan kahirupan.

Fikminbasasunda

(FBS, fiksimini basa sunda adalah Sebuah cerita fiksi singkat berbahasa sunda maksimal 150 kata sudah membangun satu cerita)

Photo : Nelayan memanggul belut raksasa, ini ilustrasi saja.

NGUREK

Leumpang mapay galengan kahirupan bari leungeun katuhu mekel kenur keur nèangan belut nu haat ihlas maturan dahar pabeubeurang. Suku nincak galengan lalaunan, panon rancingeus nempoan liang.

Keur anteng nitènan liang, aya sora, “Ieu palih dieu” aya sora ècès beulah kènca. Dilieuk tèh aya liangna. Langsung cacing dikaitkeun jadi eupan, tuluy kenur diasupkeun kana liang.

Srett, nudd… aya nu narik kenur, langsung ditahan, ulur saeutik, bedol, ulur, bedol deui. Alhamdulillah belut badag nyanggut dina kenur kojo ieu.

Belut sampulur konèng omyang, ngagantung anteng teu gugurubugan, dideukeutan panonna siga nu melong, “Enggal laan ieu useupna Cèp, cangkeul

Gebeg tèh, geuning belut anu ngomong. Buru-buru useup dilaan, belut disimpen dina èmbèr. Panasaran lalaunan ditanya, “Naha Anjeun bisa ngomong”

Belut imut bari ngajawab, “Santuy waè Cèp, geus takdirna Uing di urek tuluy diasakan jadi batur dahar manusa. Èta bakti sato di dunya”

Cep Otang ngahuleng, laparna leungit tapi meunang pangalaman hadè pikeun nafakuran kahirupan. (AKW)

***

Note : Penjelasan singkat terkait beberapa fiksimini dalam bahasa indonesia bisa di lihat di channel yotube : fiksiminibasasunda.

DISADA – fbs

Geuning disada waè…

Photo : Mic Karaokè gaul / doklang.

fbs : fiksimini basa sunda, sebuah karangan cerita fiksi sederhana dan pendek. Makaimal 150 kata sudah membangun sebuah cerita.

***

DISADA

“Abaah… Abaah, gugah, èta soanten naon gandèng” Gorowok jikan ngaruntuhkeun impènan, hudang saharita. Rungah ringeuh, nèangan asal sora.

Lampu pangkèng dicetrèkeun, bray caang. Hapè tujuh ditempoan, pareum kabèh. Tapi sora aya kènèh, “Blutut on… blutut on” meuni tarik naker nepika saimah-imah hudang, barudak ngariung ogè jikan jeung rèncang.

Blutut on!”

Pèk tèh geuning tina mic karaokè gaul nu aya blututan. Teu antaparah deui, di pareuman. Jempè saharita.

Karèk gè rèk reup, mic disada deui, “Blutut on… blutut on”.

Haram jadah, ngaganggu waè ka Aing” langsung mic dicekèk, batrèna dipurak. Di teundeun misah di mèja ruang tamu, karèk jempling.

Alhamdulillah, Ayeuna bisa nuluykeun sarè.

Na atuh kakara rèk ngimpi deui, barudak ribut di kamar hareup. Teu loba carita, langsung kaluar. “Aya naon deui?”

“Itu….” Si cikal nunjuk kana mèja, kaciri mic jeung batrè ngagolèr misah. Tapi masih disada, “Blutut on…”

Ngarèrèt kana wèker gigireunna, jarum jam ngarangkep, jam 00.00 wib. Euh. (AKW).

Ulah Sieun.

Tong hariwang, sagala rupa aya jalanna.

CIBOGO, akwnulis.com. Ngahaja manggihan kolot sanajan kudu meuntas tujuh walungan jeung mapay galengan nu satungtung deuleu. Hayang geura paamprok jongkok, rèk bèbèja jeung ngumaha pikeun meunang bongbolong dina enggoning lumampah di alam dunya.

Baheula Ema nyarita, “Jig indit ka alak paul teu kudu deui inget ka lembur, meunang balik mun geus manggih kabagjaan atawa sabalikna meunang kapeurih nu teu bisa ditandangan ku sorangan”

Ayeuna raga ieu datang, bari mawa kawirang. Lain carita bagja atawa dongèng katresna, tapi kapeurih dihina sabab teu bisa ngalaksanakeun titah raja nu matak ngabarubahkeun nagara.

Anjog ka golodog, Ema geus nyèrèngèh bari nyekel baki eusi sampeu haneut jeung botol hideung.

Anak Ema geus mulang, nuhun Gusti” Sora Ema nu satuluyna datang bari nangkeup awak kuru rada bau tapi boga tèkad panceg dina nyekel prinsip kahirupan.

Ema geus nyaho sapuratina, ayeuna mah rineh heula didieu, tah cobian ramuan kahirupan made in Ema” Hiji sora nu mèrè damèy hatè. Botol hideung dibuka, curulung kana gelas leutik. Leguk… leguk.

Photo : djamu Bratawali & Sambiloto / dokpri.

Ngaheneng… mèlèl… pait kabina-bina.

Aduhhh… naon ieu?” Leungeun nungkup baham nu teu kuat nandangan pait jeung pait nu gangalo sampurna. Teu culang cileung deui, lumpat ka balong hareup, cai dina kokocoran langsung diuyup, sugan wè lètah teu pait deui.

Tapi angger, paitna napel, peuherna komo. Ema mah ngan ningali wè kalakuan budakna bari imut bangun ngeunaheun.

Nepika janari ngagayuh ka subuh, lètak masih ditapelan ku rasa pait jeung peuherna. Teu pira geuning, ngan daun sambilito jeung bratawali dicampur cipanon saèsè.

Tapi hasilna cespleng teu leuleus deui, awak cangker jiwa ludeung. Nyanghareupan pahitna kahirupan nu teu sabaraha tibatan kudu ngaleguk paitna jamu sambiloto – bratawali. Hayu urang tandang pakalangan nyanghareupan tantangan kahirupan. Ulah sieun sabab geus diajar ngarasakaeun pait peuheurna jajamu jeung kanyataan. Cag. Wassalam (AKW).

TEU PIRA – fbs.

Mung jejedudan wungkul, tapi…

Photo : Sketsa menahan sakit / dokrpi.

Fikmin # TEU PIRA #

*)Sebuah tulisan fiksi berbahasa sunda, terinspirasi dari rasa sakit yang begitu menyiksa.

TEU PIRA (TIDAK SEBERAPA)

Teu pira da ngan saukur, tapi geuning geus karasa nyayautan mah teu bisa ditulung batur.

Teu pira kabeuki tèh ngaheumheum sangu, karasa amis disela huntu. Unggal poè nu aya di pawon ukur sangu jeung uyah beuleum. Teu ngarasula nampi kana qodarna, sawarèh di dahar sèsana dibaheum.

Teu pira tadi beurang aya kurubuk dina beuteung, pas inget boga kèrèwèd pamèrè juragan lebè. Buru-buru dibersihan, diteukteukan laleutik, digalokeun jeung cèngèk ogè sèsa uyah beuleum.

Teu pira dikosrang kosrèng nyieun sangu gorèng, seungit kacida matak bangir irung pèsèk. Pinikmateun geus aya dina tikoro, dahar ngeunah lain kokoro.

Teu pira, karèk gè tilu huap. Aya gajih kèrèwèd asup kana liang huntu nu geus lila mèlènģè. Jeduddd…… aduuuuh anjrit, baham calangap, panon cirambay.

Teu pira ukur nyeri huntu, tapi geuning bisa ngeureunkeun waktu, ngahuleng jiga bueuk dibabuk batu, geus teu kapikir deui nyatu, nu penting mah geura cageur teu judad jedud kawas gunung bitu. (AKW).

***

Kopi Arabica Soenda Gulali.

Jangan hanya lihat hasilnya, tapi nikmati juga prosesnya.

Photo : Sajian manual brew kopi Arabica Soenda Gulali / dokpri.

CIMAHI, akwnulis.com. Malam hampir larut dengan sepi dikala kesempatan menulis dan membuat dokumentasi photo tentang kamu hadir melingkupi hari.

Ya… waktu menunjukan jam 23.30 wib pada saat pengambilan gambarmu, sebungkus kopi berwarna putih lengkap dengan bejana server dan segelas kaca kecil berisi kopi hitam tanpa gula hasil manual brew v60 yang memandang penuh asa.

Kok tengah malem mas?

Sebuah tanya yang tak sempat dijawab, karena memang inilah kesempatan waktunya dikala semua sudah terlelap.

Sajian gambar diawal-awal tulisan kali ini adalah hasil jepretan kamera hape yang sudah di cut sesuai kebutuhan tanpa filter apapun, aslinya kamera hape.

Sementara sajian photo setelah paragraf ini adalah behind the scene-nya, dimana layar putih yang begitu rapih adalah lembaran belakang kalender yang awalnya tertempel di dinding. Lalu ditahan dengan laptop yang memang tidak terlihat, selanjutnya dikeceng eh dibidik aja dengan kamera hape agar mendapatkan gambar meskipun dengan segala keterbatasan.

Photo : Behind the scene / dokpri.

Makna nilai yang didapat adalah tidak semua yang terlihat begitu baik dan rapih baik dari mata secara langsung atau di media sosial itu adalah kondisi ideal, ada banyak hal lain yang sebenarnya mendukung hasil tersebut. Cara terbaik adalah tetap bersyukur atas apapun yang Allah anugerahkan kepada kita.

“Eh kopinya gimana?”

Ahay hampir lupa, terlena dengan menyusun jalinan kata sehingga kopi tersaji dibiarkan begitu saja…. srupuuut ah.

Hmmm…. sebuah rasa kopi yang lembut dan acidity serta body sedang langsung menjalari rongga mulut dan seluruh lidah, ada rasa teh, gula merah dan sepet seperti rasa apel sebagai aftertastenya. Sehingga 450ml air panas yang bergaul eh berseduhan dengan bean ‘Arabica Soenda Gulali’ buatan Suka Sangrai ini bisa dinikmati lebih cepat, langsung surut eh … nyaris habis padahal hampir setengah liter buat kopi teh…. ternyata sang waktu bersama malam telah bergerak tak terbendung… dan terus beranjak beranjak menapaki dini hari.

Selamat menjalani hari-hari, mari isi dengan aktifitas yang berarti dan meninggalkan jejak nilai hakiki, juga tidak lupa sambil menandaskan sajian kopi yang sudah dibuat dari tadi. Wassalam (AKW).

Kopi Sunda Kaweni.

Sruput mood booster sambil nikmati rasa dan pemandangan di bandung utara.

Photo : Sajian V60 kopi sunda kaweni / dokpri.

BANDUNG, akwnulis.com. Siang merangkak menuju senja, menyisakan keriuhan yang berlahan mendiam. Semilir angin meningkat intensitasnya, menyibakkan kesedihan yang sedari tadi melekat, untuk mengubah menjadi harap dan semangat.

Disinilah peran mood booster beraksi, memberikan kekuatan untuk semakin semangat menjalani hari dan produktif menghasilkan suatu karya yang berarti.

Bukan apa-apa kawan, ritme kehidupan itu dinamis. Terkadang penuh optimisme, tapi tak lama ditelikung oleh virus pesimisme. Senang di pagi hari, bisa tiba-tiba sedih karena sesuatu yang tak bisa diprediksi, atau sebaliknya. Itulah kehidupan.

Ingat pada tulisan-tulisan sebelumnya, JASUNI, Jalani syukuri dan nikmati.

Photo : Sebagian alat perang di eugene the goat / dokpri.

Nah fungsi kopi adalah salah satu mood booster dikala stamina menurun, otak stuck sulit mikir dan rasa hampa karena kehilangan pegangan… adaww, sekaligus menahan diri tidak ruab-raeb (makan cemilan sembarangan)… “Lha diet apalagi?”

“Hihihi, belajar disiplin om, memakan sesuatu pada waktunya, siapa tahu usus mengecil ke ukuran ideal dan efeknya… tubuh kembali ke ukuran semestinya”

Bahasa bersayap segera membuncah, menjadi jawaban dari pertanyaan yang tidak terduga. Bukan lagi diet, tapi sedang program ngecilin ukuran peujit (usus).

Kali ini, kopi yang tersaji memiliki nilai tersendiri. Terus terang, inspirasi menulis dengan tema ngopi kopi… adalah tema berharga yang senantiasa dianugerahi inspirasi beraneka rupa. Allhamdulillah, Nuhun Yaa Allah.

Tidak hanya dari sisi rasa, tetapi ada hal lain yaitu suasana dan siapa juga berapa harganya hehehehe. Suasana akan berbeda dan berhubungan dengan tempatnya dimana serta kapan waktunya. Kalau siapa, maka akan terkait sama sang peracik barista dan tentu (barangkali) siapa yang menemani siapa.

Sajian kali ini adalah kopi lokal yang diracik oleh Kang Agis sang barista, dengan temperatur air 90° celcius, perbandingan 1:12 dan metode manual brew V60, namanya Arabica Sunda Kaweni single origin yang diroasting dan diproduksi oleh Herd Coffee roaster Kopi Mandiri Jaya Sentosa Bdg. Varietasnya mix kartika & sigararuntang di tanam di perbukitan gunung Kamojang Jawa Barat.

Harga sajiannya 30 ribu, cukup lumayan, tapi seimbang dengan sajian rasa dan suasananya.

“Emang rasa dan suasananya gimana om, eh dimana ini teh?”

“Kalem atuh, satu-satu, meuni murudul bertanya teh”

Photo : Kang Agis barista lagi meracik / dokpri.

Rasanya nikmat, dengan acidity medium high dengan rasa citrun dan manis jeruk serta selarik rasa kacang-kacangan. Bodynya medium, aroma harum meskipun tidak ninggal lama di bawah lidah….

Untuk suasana recomended pisan, udara segar dan pemandangan bandung utara yang menghijau…. eh sedikit menghijau karena sudah mulai tergeser oleh munculnya aneka bangunan termasuk hotel-hotel gede lho….

Trus…. akses kesini agak butuh perjuangan, melewati jalan penduduk yang menanjak dan beberapa bagian masih rusak.

Aksesnya dari jalan sadang serang, tinggal cari jalan awiligar…. ikutiii aja belak belok dan menanjak… ntar ketemu aja.

Monggo yang moo nongkrong disini, nama cafenya Eugene the goat beralamat di Jl. Awiligar raya II, No. 2 Bandung Indonesia, 4019, cp 08996842225.

Penasaran?…. monggo dicoba…

Jadi sebuah sajian kopi beraneka fungsi, sebagai mood booster sekaligus inspirasi tulisan yang tiada henti. Nambah silaturahmi sama barista juga menikmati suasana yang berbeda dan bikin pikiran lebih tenang bersahaja, masalah rasa itu tetap jadi yang utama, tapi ternyata kesatuan dari semuanya yang membuat semakin bersyukur atas karunia-Nya, Wassalam (AKW).

***

Kopi Arabica Sunda Hejo ‘Klasik Bean’

Kopi dalam balutan silaturahmi, kopi asli arabica klasik bean sunda hejo.

Photo : Sajian Kopi Sunda Hejo arabica / dokpri.

CIMAHI, akwnulis.com. Berkah silaturahmi itu salah satunya mendatangkan rejeki yang tidak disangka-sangka sama sekali. Begitupun dengan urusan menikmati kopi, tidak usah khawatir dengan stok yang sudah menipis, karena akan segera terganti.

Yakinlah itu.

Diawali dari sering mengganggu dengan share link tulisan blogku yang mayoritas berisi cerita tentang kopay (kopi) & ngojay (berenang) via japri kontak whatsapp kepada kolega, saudara dan teman-teman yang sudah ada di kontak smartphoneku… tentu semuanya sudah kenal duluan.

Tujuannya sangat sederhana, belajar memerangi hoax atau berita bohong/tidak jelas dengan membuat tulisan sendiri di blog dilengkapi photo hasil jepretan Smartphoneku.. sehingga hadir sebuah tulisan singkat dan ringan, …..mungkin nggak penting juga, tapi yang utama adalah…. diriku bisa bertanggungjawab atas apa yang di tulis dan dibagikan linknya kepada orang lain.

Gitu dulu yaach... oh satu lagi, rutin menulispun bisa menjaga otak tetap berfikir dan raga bergerak sehingga menghindarkan dari berbagai penyakit khususnya penyakit kepikunan lho.

Plus tulisan-tulisan ini bisa jadi warisan bagi anak cucu dan generasi selanjutnya.

Setuju khan?…. setuju aja, biar cepet.

***

Kembali ke hikmah silaturahmi tentang hadirnya rejeki, maka dalam pertulisan ini akan dibahas tulisan dengan tema ‘rejeki kopi’…....

Begini ceritanya… monggo… cekidot.

Photo : Kopi Arabica sunda hejo & prosesi V60 / dokpri.

** Rejeki Kopi **

Penulis mengenal beliau beberapa tahun lalu, sebagai pejabat di bidang audit dan pernah berinteraksi beberapa kali. Lalu sang waktu berlalu, tahun demi tahun berjalan tanpa menoleh ke belakang……. dan setahun terakhir berkomunikasi lagi karena memang nomor kontak WAnya masih tersimpan.

Komunikasinya bukan urusan dinas, tetapi mengomentari artikel di blogku yang dominan urusan kopi dan kopi dan kopi…. dan kopi.

“Kenapa sihh nulis kopi?”

Bentaar…..

“Emmmmm….. tema tentang kopi itu universal dan sangat luas, sehingga bisa dikaitkan dengan berbagai hal. Juga emang seneng kopi dan intensif sejak 2 tahun lalu”

Wadaw jawabannyaah….

Ternyata….. sekarang beliau sekarang mendapat amanah tugas di Kota Intan Garut, dan…….. yang cocok pisan adalah… sama-sama penyuka eh penikmat kopi.

“Mau nyoba kopi sunda hejo?, minta alamat lengkapnya”

Photo : Kiriman Kopi Sunda Hejo dan kawan-kawannya / dokpri.

Pesan via WA dari beliau, dijawab segera dengan memberi alamat lengkap…. ta-daaaa

Sehari kemudian sebuah dus besar JNE datang ke rumah dan diterima istri tercinta.

Awalnya bingung juga, tiba-tiba ada paket. Tetapi pas inget penawaran beliau, kayaknya kiriman kopi nich
.. Alhamdulillahirobbil alamin.

“Udah buka aja say, itu kiriman dari Pak bos,…. teman di Garut”

***

Malam hari baru tiba di rumah, dan setelah mandi serta tarawih… teringat untuk mencoba kopi kiriman beliau.

Melewati dus merah dan penasaran lihat isinya…. wadduh kok banyak banget ya?…

Kebayang nggak fren…. isi utamanya adalah sebungkus kopi arabica sunda hejo klasik bean, sebungkus kopi robusta dan sebotol kopi cold brew IPQ coffee... ditambah dengan beraneka makanan ringan oleh-oleh khas garut seperti kerupuk cungur, kripik bawang, dodol piknik original dan campur, dorokdok, kerupuk kulit, rangginang, roti bagelen plus baso aci instan….

Jadi prinsipnya adalah… kopinya ada, ditemani balad-baladnya banyak bingit…. bikin meriah.

Photo : Aneka kopi Klasik Bean Sunda hejo / dokpri.

Maka perjalanan di saat pengiriman, sang kopi tidak merasa kesepian, tetapi bersendagurau dengan kawan-kawan oleh-oleh keringan lainnya. Membawa kehangatan dan kebersamaan hingga tiba di tempat tujuan.

Alhamdulillah, hatur nuhun Pak Is atas kirimannya. Semoga kebaikan ini tergantikan dengan rejeki yang lebih banyak dan penuh berkah… serta suatu saat bisa kongkow bareng di Rumah Kopi Rancasalak 771 Kadungora Garut, bercengkerama sambil menikmati racikan manual brew di situ, Insyaalloh.

***

Prosesi yang pertama adalah manual brew pake V60 Arabica Sunda Hejo klasik bean semi wash dengan komposisi 1 : 15, menggunakan air panas bersuhu 90° celcius..

cuuurrr…. pelan tapi pasti.. menetes di tabung server.

Setelah tertampung semua, dituangkan ke gelas kaca mini merk duralex (gelas kesayangan… cuman itu yang dipunyai hehehehe).

Srupuut……

Uenaaak euy… rasa kopinya yang khas dan segar menyeruak di rongga mulut, seluruh lidah dan menyebar ke aneka arah sambil yang pasti meluncur ke lambung untuk berkumpul dan berproses.

Kopi arabica ini di roasting pada tanggal 30 april 2019 lalu… berarti 12 hari lalu, … pas banget tuh. Bisa munculkan rasa dan karakter kopi yang sebenarnya.

Aroma harum menyeruak indera penciumanku, acidity medium dengan rasa buah-buahan… berefek zegaar.. eh zegaaar… eh segaaar.

Body medium dan ada sedikit after taste ninggal di belakang lidah dengan menyisakan sejumput rasa lemon dan tamarind…. yang bikin asyik adalah rasa segarnya spesial sehingga tak perlu berlama-lama 200 ml yang tersajipun tandas di seruput tanpa syarat.

Yang robusta besok lagi ah nyeduhnya, sekarang udah hampir tengah malam….. udah ngantuk moo bobo dulu, bersiap menjalani puasa di esok hari.

Xie xie, merci beaucoup Pak Bos, Pak Is…

Mantabs kiriman kopinya, Haturnuhun, Wassalam (AKW).

Arabica Sunda Héjo – Yo Coffee

Amunisi Kopi hingga Sang Baristi.

Photo : Amunisi Manual brew V60 gayo wine / dokpri.

BANDUNG, akwnulis.com. Pagi ceria di dataran tinggi Kabupaten Kuningan begitu segar dan menenangkan. Apalagi di kala menikmati berlimpahnya air pegunungan, bikin betah dan pengen main air terus… tapi kenyataan harus di hadapi dan di jalani, musti pulang hari ini.

Trus supaya di jalan tiada kantuk yang hinggap di pelupuk mata, maka perlu dipersiapkan amunisi yang tepattt….. Kopi manual brew panas dan pilihannya sesuai stok yang ada adalah Arabica Gayo Wine.

Termos hijau kesayangan menjadi tempat penyimpanan sempurna, nanti di perjalanan sambil nyetir sekaligus nyuput kopay… eh nggak deng, bahaya nyetir sambil nyruput mah. Mendingan brenti sesaat baru minum kopi panas buatan olangan… yummy.

Tetapi ternyata rasa kantuk begitu ganas menyerang, apalagi Tol Cipali yang ‘lurus panjang’ makin mengukuhkan eksistensi kekantukan.

Jadi inget istilah dulu di kampung, “Wilayah yang jalannya berkelok-kelok itu namanya pasti wewengkon Cioray. Tetapi klo wilayah yang jalannya luruuus.. pannjaang, itu namanya wewengkon Tol”…… upsss…. iya gitu ajaah.

Ngantuk sambil nyetir itu berbahayyyaah…. Setermos hijau kopi arabica gayo wine pun akhirnya menyerah.. eh habis di sruput untuk menahan kantuk, karena tanggung jawab di belakang kemudi ini harus penuh konsentrasi supaya bisa mengendalikan kendaraan dengan baik dan benaaar.

Lepas Tol Cipali masuklah ke Tol Cikampek sedikit dan berbelok kiri ke Tol Cipularang, rasa kantuk kembali menyerang…. sementara amunisi kopi panasnya sudah tandas menghilang.

Akhirnya di putuskan mencari kopi keberlanjutan dengan memgarahkan kendaraan memasuki rest area 72A, siapa tahu ada yang jualan kopi seduh manual.

Tralaaaa…. parkir di depan toilet umum yang terlihat bersih. Melangkah ke sampingnya mencari kopi dan akhirnya berjumpa dengan Yo coffee di Yomart.

Photo : Gerobag Yo Coffee dan Baristi / dokpri.

Harganya untuk manual brewnya hanya 10 ribu saja dengan pilihan kopi yang dikemas menarik.. seduh manual lho. Tinggal pesen dulu dan bayar di kasir Yomartnya, balik lagi ke gerobag Yo Coffee dan bersiap menikmati nikmatnya kopi.

Kopi arabica sunda héjo yang menjadi pilihan untuk di seduh dan yang nyeduhnya adalah baristi Neng Choria53 (akun IGnya bro…..), dengan komposisi 15gr berpadu dengan 180ml air panas 85° celcius menghasilkan sensasi arabica khas jabar dengan acidity cenderung medium meninggi.

Hasil seduhan dimasukkan ke termos hijau kecilku. Memberi amunisi untuk melanjutkan berlari.. eh mengemudi menuju janji yang harus ditepati. Wassalam (AKW).