Urug

Musibah tangtos teu aya nu hoyong, tapi kahirupan mah sa pakét. Bagja jeung tunggara, beurang jeung peuting ogé salamet jeung cilaka.

Fiksimini Basa Sunda*)

Photo : Ieu mung ilustrasi, minggon kamari urug gawir pengkereun bumi pun biang / potlang.

Rokaat ahir solat isya karék lekasan, kareungeu ngaguruh gigireun pangkéng tarik pisan. Sakedapeun mah ngahuleng teu puguh rampa, tapi haté leutik nyarita, “Nyingkah geura.. nyingkaah!!!”

Teu antaparah deui, gajleng muru si bungsu. Dirawu, dibawa lumpat kaluar ti imah, ngabecir sakulampat kulampét nyingkahan sora ngaguruh nu beuki rosa. Muru ka balé désa ngajauhan gawir nu keur ngamuk teu maké rarasaan. Ditukangeun kadéngé tingkocéak, sora tatangga nu katinggang runtuhan imah. Aya ogé nu teu bisa eungab deui, da kaburu ka kubur urug.

“Tulung.. tulung.”

Bekk!!!… bumi alam asa poék, awak leuleus taya pangawasa, laju rubuh, nangkuban.

Pas lalaunan beunta, kadéngé harénghéng loba jelema. Kaciri jalan lempeng ngamulungmung. Sapanjang deuleu caang baranang, langit hégar diguar béntang. Laleumpang séwang-séwangan, muru caang di juru kahayang. Uing maksakeun leumpang bari ingkud-ingkudan, muru timbangan nu nangtukeun papastén kahirupan. (Akw).

Belatedly falling in love

My step stopped to see my Uncle was having fun with Haji Dartam’s wife. “It was not a figment, can now see with own head”, but i’m not sure, they could just meet to keep talking.

“Assalamualaikum Uncle Haji !!”, I kind of shouted. He looks shocked, his hands immediately released from the lap of Aunt Suminem.

“Waalaikumsalam, Has not been visiting for a long time”

“Incidentally Om, had sold furniture in the market, continue at once want to meet Uncle”

“Let’s go in”, Uncle invites to enter his home, Aunt Suminem followed with a flirtatious.

” Where Aunt and sister Amah? I asked. “Going to town,  there’s a business.”

I understand, then talk about other things because it has not been met for a long time.

Before saying goodbye, I whispered, “Sorry Uncle, what happens beetween You with Aunt Suminem?”

“Nothing, we just admire each other”

Violet faded accompanied by the singing of insects in the afternoon, accompanied the pique step of seeing the old man who belatedly falling in love.