Ahlan Wasahlan 1 Muharram

Émut harita jaman beunceuh, diajar sapinah bari ngalong di kobong.

Pisaminggueun bulan rayagung rék lekasan, geus tatan-tatan ngécéng awi tali unggal balik ngaji, diajar sapinah jeung nahu sorop. Awi tali dina dapuran deukeut imah Wa Ustad. Dicirian mana nu rék dipénta keur nyieun oncor nu panghadéna. Minyak tanah meunang kukumpul tina sésa lampu téplok jeung ngabahékeun tina kompor ema geus aya lima dési. Lamakna sayagi meunang ménta ti Wa Atang jait.

Photo : Masjid Jami Cipari Kuningan / Dokpri

Ayeuna wanci bada lohor, oncor madé-in simuing geus ngajajar di gigir kobong, salosin. Awi konéng matak sieup ditambah rarangkén pucuk jeruk purut. Seger katingalina seungit kaambeuna. Teu butuh waktu lila, sakiceup dua kiceup oncor téh pindah leungeun digantian ku rupa-rupa. Aya nu méré béas dua canggeum, cau sasikat, tomat hejo sakérésék ogé céngék tilu rawu. Atoh pisan, da teu niat dagang, ngan pédah babaturan sok barutuh jadi wé dipangnyieunkeun.

Photo : Di pakarangan masjid agung Kota Makasar / doknyal.

Lumayan keur nambahan eusi dapur ema. Nu hiji disésakeun da uing gé hayang ngilu ngabring ngurilingan lembur bari nyambat asma pangéran, Allahu Akbar.

Photo Mesjis Muhammad CengHo di Kabupaten Gowa / doknyal.

Ba’da isya uing geus saged mawa oncor muru ka lapang hareupeun masid. Barudak loba bari marawa oncor séwang-séwangan. Aya ogé nu mawa dogdog tatabeuhan, dimimitian ku du’a basmalah, tuluy nyundut lamak babarengan. Hurung ngempur nyaangan beungeut polos santri kalong jeung santri mukim. Rék pawey mapay jalan nguriling lembur.

Ngabagéakeun taun anyar, Bismillah.

Allohumma soli ala sayidina muhammaddin… Waala alihi wasohbihi azmain…..

Ahlan wasahlan sasih muharram.

Wilujeng mapag mangsa tur nincak 1 Muharram 1439 hijriyah. Urang niatkeun kahoyong tur kiatkeun ihtiar regepkeun ibadah pikeun ngawujud janten golongan manusa anu taqwa. Amiin. (Akw).

Merindu Senin Pagi

Mencoba menceritakan kembali Kajian islam yang disampaikan oleh bp Ustad Ahmad Heryawan dalam pengajian rutin senin pagi (14/08/17) di Mesjid AlMuttaqien.

Photo Flyover Paspati : Dokpri.

Bersua kembali dengan senin pagi, berarti kembali bersilaturahmi di Mesjid AlMuttaqien Gedung Sate. Dini hari sudah melesat melewati jalan layang paspati, tidak lupa mengabadikan tiangnya yang berdiri gagah bertabur cahaya.

Assalamualaikum Wr wbr.

Kajian ba’da sholat subuh berjamaah ini membahas tentang urusan-urusan yang seolah sederhana, padahal begitu paten kegunaannya. Mau tau atau tahu bingit?...  cekidot.

Photo : Azis Humasjbr.

Pertama bicara bangun tidur, harus senantiasa bersyukur. Karena atas ijin Allah kita bisa dibangunkan dan kembali menjalankan rutinitas di dunia ini.

Kedua adalah tentang perkembangan, manusia itu fitrahnya berkembang khususnya keilmuan. Selalu haus dengan pengetahuan, kepo untuk ilmu boleh, kepo untuk gosip NO. Artinya senantiasa pelajari beraneka ilmu yang ada dan yang belum dipahami oleh kita.

Tahu nggak KEPO itu apa?.. itu singkatan dari bahasa inggris yaitu Knowing Everything Particular Object alias hayang nyaho sagala rupa nu teu penting (ingin tahu objek permasalahan segala macem tapi kecenderungannya urusan yang tidak penting).

Trus kebanyakan manusia itu yang berkembang bukan nambah ilmu tapi nambah berat badan heu heu heu. Ini mah pengalaman pribadi yang pernah mencapai 104 kg padahal tinggi nggak nyampe 170 cm, adi bayuhyuh bin gempal.

Eh kok melenceng dari materi pengajian… maaf.

Trus untuk perkembangan ruhani, apa yang paling mudah kita lakukan?

Segeralah dan senantiasa berdzikir. Berdzikir itu mengingat Allah SWT. Shalat adalah bentuk dzikir yang menjadi kewajiban, begitupun puasa di bulan ramadhan adalah dzikir wajib bagi umat islam. Diluar itu terdapat dzikir lain yang sunnah, dimana kita merugi kalau tidak mengamalkannya. Seperti dzikir setelah shalat fardhu 5 waktu. Lalu berdzikir Allahumma azirna minnannar.. Allahumma antassalam.. Subhanallah, Alhamdulillah (Tahmid), Lailahaillallah (Tahlil), Allahu Akbar (Takbir).

Suasana bubaran pengajian : dokpri.

Dimanapun dan kapanpun serta sedang beraktifitas apapun senantiasa mengingat Allah Subhanahu wataala.

Minimal ucapkan Basmalah, “Bismillahirrohmannirrohiim.”

Disaat kita lupa membaca doa masuk ke rumah, maka setan bersorak dan berteriak kepada kawannya, “Woiiii malam ini kita punya tempat menginap, disini!!”

Disaat kita lupa membaca doa sebelum makan maka setan akan kembali berteriak, “Haii rekan-rekan, hari ini kita punya tempat menginap dan makanan gratis.”

Tentu makanan disini bukan berarti makanan kita berkurang, tetapi saripati keberkahan dan nilai pahalanya yang berkurang ataupun hilang.

Mau tahu makanan setan? Ada 2 jenis yaitu kotoran ternak dan tulang belulang ternak.

Atuh gimana yang suka makan tulang lunak?… jangan-jangan masuk golongan… hiiiiiy.

Selanjutnya adalah 3 surah dalam Alqur’an yang merupakan 3 surah terakhir yaitu Surat Al Ikhlas, Al Falaq dan An Nas mengandung makna yang begitu hebat dan mendalam.

Surat Al ikhlas atau dikenal oleh masyarakat umum surat ‘Qulhu‘ adalah jawaban terhadap persoalan akidah.

Surat Al falaq adalah permohonan perlindungan manusia kepada Allah dan menyebut Allah 1x, mohon dilindungi dari  hal yang bersifat duniawi yaitu kegelapan malam,  kejahatan, tukang tenung, tukang sihir dan hasud.

Surat An Nas adalah permohonan manusia kepada Allah dengan 3x menyebut Allah yaitu sebagai Rabb, sebagai pemilik alam semesta, sebagai dzat yang wajib disembah. Mohon dilindungi dari bisikan kekufuran untuk keluar dari islam.

Photo bermushafahah : dokpri.

Sebagai penutup kajian islam senin pagi (14/08) bapak Ustad Ahmad Heryawan, LC menyebutkan bahwa manusia adalah mahluk 3D (3 Dimensi). Punya pikiran rohani dan pengetahuan, punya materi dan punya raga atau phisik.  Semuanya menjadi unsur yang saling melengkapi. Semoga kita semua memiliki perkembangan ilmu khususnya ilmu agama yang baik, raga yang senantiada sehat serta materi yang berkecukupan mimimal untuk beribadah kepada Allah SWT.

Terkait sebagai fungsi ASN Pemprov Jabar, pa Gubernur berpesan bahwa jika menjadi pihak yang mengundang dan memfasilitasi meeting or rapat-rapat maka selesaikan atau break sebelum adzan berkumandang. 

Atau jikalau hanya sebagai peserta rapat atau acara dinas di area Gedung sate, segera ijin untuk meninggalkan acara dan ikut shalat berjamaah di Mesjid AlMuttaqin. Karena klo kerja mah nggak ada selesainya. Sementara hidup di dunia khan terbatas.

Gitu aja dulu, hatur lumayan.

Billahitaufik walhidayah

Wassalammualaikum Wr Wbr. (14/08) (Akw).