Musuh Gerot – fbs

Pangémut diri pikeun uih kana purwadaksina.

FBS : Fiksimini basa sunda, sebuah genre tulisan berbahasa sunda menceritakan sebuah cerita fiksi dalam tulisan maksimal 150 kata sudah membangun sebuah cerita.

Silahkan…..

# MUSUH GEROT #

Jempling ngalungkawing ngabaturan indung peuting. Haté sumeblak teu puguh cabak, cus cos émutan nu matak héman.

“Kunaon kasép?”

Patarosan nu nyamuni tapi ngabalukarkeun isin ka diri. Margi éta patarosan téh tos terang waleranna, tos apal kedah kumaha ngalaksanakeunnana, malih mah sok dicobi dipilampah, mung tara lana.

“Naha?”

Kitu geuning nyata karasa, nu jadi sabab musabab sanés patarosan salira, tapi musuh gerot nu ngahalangan saban mangsa.

“Tah geuning geus apal, naha teu dilawan lur?”

Carinakdak cisoca diusap ku dampal pangbagéa, sanés teu tiasa, tapi geuning musuh panggerotna aya dina jero dada, ogé ngawasa uteuk disabudereun néocortéx jeung amigdala.

“Cobian deui…”

“Bismillah..”, gerentes niat muntang ka Allah Maha Kawasa, Hapé diilo, lalaunan sababaraha aplikasi favorit dipupus saharita. Hapé ditunda, ngoléséd ka musola, wudu tuluy muka quran nu aya.

“Halah… naha janten balélol kieu?” hurup arabna teu tiasa di aos, ngadon nyarumput dina sisi tutunjuk awi. Cimata bedah ku hanjakal, haté gimir mayunan kanyataan, rumaos tambelar. (AKW).

***

Catatan : Diposting di halaman Grup Facebook FBS, Sabtu 270719 Pukul 01.13 wib.

Ulah Codéka – fbs

Balébat panggih teu kebat, pasosoré ngajaul hinis, peurih.

Akwnulis.com, Purwakarta. Teu pira nu jadi dareuda, teu hésé lain keur salsé. Ukur sakolépat natrat, indung suku panggih jeung batu, ngan hanjakal tarik meueusan. Antukna batu teuas népi ka bencar basa diteunggar indung suku sisi nu luar.

Sanajan kitu, indung suku ogé kudu aya cacadna. Réksak mah henteu, ngan getih kaluar ngabayabah minuhan haté nu keur teu puguh rasa. Méré tengtrem sanajan bau hangru jeung hanyir ngahiji, silih rontok silih bagéakeun, sono.

Indung suku répéh bari ngahaja diangin-angin. Sugan waé garing jeung cageur deui sakumaha mimitina. Sésa getih teu bisa leungit, natrat nétra jadi pusaka. Ciri utama aya kajadian nu matak gimir bari kudu ngakséni.

Laju ngahuleng, Indung suku ngagerendeng, “Euweuh mendingna ngalajur napsu, sanajan rasa mupuas minuhan dada ningali batur ngajongkéng. Tapi balesanna ogé sabanding”

Indung suku tungkul, peurih jeung longkèwang. Remuk suku lima buku. (AKW).

Sayur Sop – fbs

Samangkok sayur sop diréncangan goréng hayam, raosss pisan.

#Fikmin

Teu pira, ukur sayur sop maké baso dibaturan goréng hayam jeung sambel goang. Tapi nu matak hébring nyaéta bisa mulangkeun deui panineungan, ngahirupkeun deui rasa jeung rupa basa harita.

Keur meumeujeuhna belekesentreng, sagala hayang nyaho istuning euweuh kasieun. Antukna hiji mangsa pasosoré tiporos di sisi gawir Leuwi Lutung, ngagulutuk nepi ka ngagejebur kana leuwi.

Mun euweuh Mang Osid nu keur nyawah mah jigana kari ngaran da tilelep, alhamdulillah ditangtayungan kéneh ku Gusti Alloh.

Digandong balik ka lembur, ibur budak kasép tigejebur. Ema jeung Apa hariweusweus bin tagiwur.

Nepi ka imah sagala diogo, kaasup dahareun. Nu sapopoé ukur kurupuk, sambel tarasi dicoél téspong jeung bonténg. Ayeuna Ema popolah, nyieun sayur sop maké baso jeung goréng hayam.

Rasa, seungit jeung haneutna sarua, ni’matna tos pasti karasa. Nuhun Ema, kanyaah salira ngiatkeun putra jumeneng tur panceg ngajalanan takdir di dunya. Bismillah. (AKW).