Diudag Seuneu – fbs

Ari geus hayang téh meuni teu bisa dipungpang.

Leungeun seuneu ngarérab beungeut, mapay kana punduk tuluy pageuh ngagabrug tonggong.
Haté nu tagiwur karasa ngagolak, hégak kamelang pagaliwota jeung kanyaah.

Seuneu ngabebela ngarurub raga, ngabungkus nyawa nu geus teu walakaya. Tapi lain teu hayang balaka, hiji jangji kudu pengkuh dicepeng sanajan dina kaayaan pangweritna.

“Geus tong logay lur, lepaskeun wé. Tibatan Sia tiwas bari euweuh bukurna!!!” Handaruan sora seuneu ngaruntuhkeun kanyaah.

Raga gilig teu loba kahariwang, awak sideku sidakep bari balem. Padahal jangjawokeun tuluy diamat dina haté pangjero-jerona. Rasa pasrah nyaliara, méré tengtrem ngaguar rasa. Panasna seuneu jadi tiis saharita.

Seuneu nyereg pinuh napsu, Uing sumerah ngaraga meneng.

Jelegur!!!

Adu kasaktén tingkat luhur, Uing ngajengkang bari rada eungap. Seuneu nu ngabebela salin rupa….. jadi panékér. Tinggal nyekéskeun mun aya kabutuh.

“Beu!. boro dibaca, geuning keur hayang ngudud euweuh panyekés, jadi wé kaditu-kadieu. Meunggeus ah.” (AKW).

Hayang Ngudud – fbs

Tos gaduh kahoyong mah, diusahakeun ogé diihtiaran.

Pepedut masih ngaladud basa Uing teu pupuguh hayang udud. Ragamang ramo mapay galar, néangan puntung samsu sésa kamari
Cep! Ramo geus nyekel pageuh puntung. Culang-cileung can manggih panékér, padahal geus aya tempatnya, dina juru galar deukeut jandéla, nyempod.

Suwung.

Teu loba pikiran, cengkat tuluy ka dapur. Geuning teu manggih, atuh kapaksa élmu pamungkas. Puntung dina biwir tuluy ngadeukeutan hawu. Lalaunan.

Puuh..
Puuh..

Seuneu tina hawu ngaléntab kana beungeut. Puntung hurung, kenyooot.

Halis, janggot, godég jeung kumis ngilu béak da karérab. Sakabéh bulu tutung géhéng, tuluy muruluk. Uing nyenggé bari meakeun puntung, nikmat pisan.

Hawu nempokeun bari geregeteun, hayang ngarérab sakabéh bulu dina awak Uing, méh lantis jeung beresih ceunah.

Uing nyingkah muru ka pangkèng, nyabakan galar. Alhamdulillah meunang deui, genep puntung, opat samsu dua jarcok. Bagja, ngudud bisa dituluykeun. Tuluy ngadeukeutan eunteung, ngeunteung. Uing ngagoak kapiuhan. (AKW).