Cageur lur?

Duh teu kuat gan..

Gosrokeuuuun lur…

CIMAHI, akwnulis.com. Ti hareup eungap nyedek tina kekemplong nyundul kaluhur, ogè panas bunghak teu bisa hitut. Ti tukang nyèksrèk tonggong beulah kènca, cangkeul pisan leuwih ti ilaharna. Antukna dua poè dua peuting aduglajer nahan kanyeri.

Beuteung mules murilit tapi euweuh rasa keur miceunna. Bulak balik cingogo dina pacilingan, suwung nu aya, teu hitut – hitut acan. Balik deui ka pangkèng, nangkuban karasa beuteung seueul jeung nyeri. Giliran nangkarak, karasa tulang tonggong nyarugak kana raga bari teu eureun nyanyautan.

Geus hayang sahinghingeun ceurik, tapi èra kana awak nu sembada. Bakal peupeus atuh jajaka gaya jadi pèloy teu walakaya.

Jikan ijigimbrang nèangan ubar, mitoha rawah riwih karunyaeun. Ucing ogè ngadadak ogo jeung cicingeun, nyahoeun dunungan keur teu puguh rarasaan. Iwal ti budak wè nu keukeuh muntang hayang digandong.

Tah geus kieu mah karasa, ubar nu utama tèh du’a ka Gusti Alloh nu maha kawasa. Tangtuna ihtiar uubar ogè kudu dileukeunan. Tapi mènta cageur jeung panghampura tina sagala dosa jadi nu utama. Urang tèh ukur mahluk nu teu daya teu upaya, istuning ku kanyaah Gusti bisa kumelendang di alam dunya. Cag.

Cageur lur?….. 

Di operasi – fbs

Carita pondok minggon ieu…

BANDUNG, akwnulis.com. Teu pira ukur ngajlengan pot kembang leutik, suku kènca geus dua bulan teu walakaya. Pas kajadian mah teu dirasa, kalah ka ngadon indit nedunan tugas ti dunungan, muru kuya di ujung gentèng.

Sampean uing / dokpri.

Balikna suku bareuh nyanyautan, teu loba tatamba tapi dipariksa ku dokter di rumah sakit, di mimitian ku poto rontgen.

Tah ieu gambarna jang, potong tulangna jeung seukeut kaditu kadieu, wayahna kudu gancang dioprasi” Sora dokter handaruan, panon olohok nempokeun gambar, teu lila titingalian karonèng, poèk wèh.

Pas hudang geus ngagolèr dina dipan, di riung ku lobaan. Aya nu nyekel ragaji, ogè palu jeung triplèk, kaciri beungeutna galeumpeur.

Uing rikat luncat, lumpat notog-notogkeun manèh bari gogorowokan, “Naha teu bèbèja rèk ngoprasi tèèèh!!!”

Nu keur ngariung ngembang kadu, salah saurang nyarios, “Kunaon si aa èta, teu pupuguh hudang, lumpat bari gogorowokan, boa boa…”

“Keun wè, ayeuna mah urang nungguan nasib Jang Ibro nu keur dipariksa” Sora mandor bangunan neger-negerkeun manèh, sanggeus tadi aya musibah wangunan runtuh di ruang administrasi nu keur di omèan ku pagawèna.

Uing humarurung di peuntaseun rumah sakit, ngalungsar bari ngararasakeun suku nu beuki nyanyautan. (AKW).

TEU BATAL – fbs

Asa teu pira tapi nyata.

Gambar : Ilustrasi, Mushola kecil di Los Cilanang / dokang.

BANDUNG, akwnulis.com. Tulisan rutin, minimal seminggu sekali. Tulisan singkat mengarang bebas dalam bahasa sunda dengan batas maksimal 150 kata sudah membangun sebuah cerita.

Yuk ah kita buat, sambil belajar bahasa ibu sekaligus menjadi setetes semangat untuk menyegarkan pelestarian bahasa sunda.

Silahkan….

Fikmin # TEU BATAL #

Solat magrib nincak rokaat kadua, meuni halimpu surat Tabarok dilagukeun bayati. Jadi asa keur di Mekah diimaman Imam Syudais.

‘Brottt!’ Hitut badag ngagareuwahkeun, leungit saharita kaayaan di Mekah diganti ku tajug leutik rada nyanggèyèng di sisi sungapan Sindangsari.

Nyel ambek, ningali nu boga laku mah anteng wè nuluykeun solat. Ngadon sujud, atahiyat awal tuluy nangtung deui rokaat ahir. “Tungguan siah geus solat” galècok hatè ngaruksak pahala.

Salam pamungkas geus bèrès, budak tèh tuluy ngadu’a. Pas beres ‘amin’, teu antaparah deui, didudut ka tukang.

Silaing kadieu, aya balitungan yeuh”
Budak sepa reuwas taya papadana. Nuturkeun bari murungkut.

Silaing apal bagbagan agama?”
Budak tèh tungkul, teu lemek teu nyarèk.

Apal teu mun hitut keur solat, èta hukumna batal?” Sora beuki narikan.

Budak nu keur tungkul lalaunan tanggah, bari tatag ngajawab, “Uing mah teu rumasa batal, da tadi teu wudhu”

***

Terima kasih atas atensi dan kebersamaannya. Jikalau tidak mengerti artinya, silahkan ngacung.. eh acungkan tangan. Wassalam (AKW).

NGÈCÈNG – fbs

Konsèntrasi tur tarapti.

BANDUNG, akwnulis.com. Sabot keur solat tarawèh, uteuk mah geus ngacacang, mikiran kumaha carana peuting ieu bisa nyeungeut petasan nu bisa ngabelesat muru jelema nu ngaliwat ka deukeut tangkal kiara badag.

“Assalamualaikum… ” Sora imam salam ka katuhu dina rokaat ka 20. Langkung ngusap beungeut, ngolèsèd kaluar masjid. Keun witir mah di imah, ieu sirah loba rencana.

Leumpang gancang bari mawa genep siki petasan beubeuritan. Nu bisa ngabelesur sabada dihurungkeun sumbu acirna, meulah lembur muru ka tangkal kiara.

Geus merenah dina rungkun deukeut tangkal kiara nu gedè, tinggal nungguan nu marulang solat witir ti masjid. Lolobana bakal ngaliwat ka dinya.

Pas ngaringkang aya tiluan diharudum sarung, langsung ngècèng, petasan di paskeun. Cekes!… Sruttttt….. petasan ngabelesur… lempeng sakumaha itungan, blus pisan kana sarung.

Darrr!!… sarung hurung, tiluan reuwas saharita. Saurang leuleus kapaèhan, nu duaan tigujubar ka balong.

Misi 1 kumplit, catet dina buku leutik. Ngalèos. (AKW).

***

Fbs : fiksimini basa sunda, sebuah tulisan fiksi berbahasa sunda dengan jumlah maksimal 150 kata, sudah membangun sebuah cerita.