TEU SANGKA – fbs

Geuning kitu buktosna.

FIKMIN # TEU SANGKA #

TASIKMALAYA, akwnulis.com. Suku karasa beuki cangkeul basa anjog di basisir Cipatujah. Lain ukur capè ku raga tapi gudawangna hatè teu bisa disumput salindungkeun. Geuning kahayang jeung kanyataan ngadon pasalia.

Kamari tèh basa munggaran panggih, nyangka satujuan sakahayang. Uplek ngawangkong bari ngarahul bèntang. Ngusapan candramawat sanajan teu amit ka nini antèh. Gogonjakan nepi janari.

Ngagayuh ka subuh lain kalah tunduh, tapi beuki cènghar jagjag waringkas. Mimitina uplek ngawangkong, tuluy rungkang rongkong, tungtungna naplok jiga bangkong.

Dina mangsa mata poè mucungkul ti tungtung basisir. Kakara sakabèh carita èndah tadi peuting ukur rumpaka. Sabab dina nyatana anjeun geus codèka. Geuning lain wanoja saujratna.

Paingan dina ngusapan candramawat nepika murudul buluna. Da geuning gedè tanaga. Tuluy nyiwit kana kulit, daging ipis ngiluan. Uing ukur seuri mawur. Getih ngucur kabèh tagiwur. Tuur leuleus ibur salembur. (AKW).

TENGTREM – fbs

Ngopay Bray… Sruput tengtrem.

BOJONGHALEUANG, akwnulis.com. Jang Kohir anjog ka hiji landeuh. Karèk gè nincak handapeun gapura ‘Wilujeng Sumping’, langsung kaambeu seungitna rasa nu geus wanoh jeung hatè tur dalit sareng pangambung. Sanès ku seungit wungkul, namung nenangkeun manah  nu keur guligah.

Narik rènghap panjang bari peureum, nikmat kacida. Selesep hawa surgawi minuhan rohang dada nu keur gudawang kuciwa. Lalaunan ngahaneutan kana kekemplong, peujit tur angen. Teu lami raray ngiringan ngahaneutan dugi kana ubun-ubun.

Rasa kuciwa margi kajantenan dinten kamari lalaunan hilap, kagentosan ku rasa tengtrem nu pageuh minuhan manah.

Lalaunan renghap dileupaskeun, soca beunta ningal kaayaan. Ya Allah nu murbèng alam, hookeun ningali ngèntèpna kios aralit tapi camperenik. Ngajajar nèmbongkeun kaseungit sèwang-sèwangan.

Lèngkah langkung ènggal, hoyong geura dugi tur nyeuseup seungitna kahirupan.

Mojang geulis sampulur omyang ngabagèakeun, matak ngadegdeg da sieun nyaah. “Mangga kang, aya arabica, robusta tur liberica, bade milih nu mana?”

Teu aya kecap nu janten waleran, ukur calangap bati kabita. Wilujeng ngopi lur. (AKW).

NYÈRÈNGÈH – fbs

Teu pira sakerejep wèh..

BRAMBANGAN, akwnulis.com. Panon geus dipeureumkeun bari teu poho babacaan, tapi kalahka beuki cènghar. Beunta deui bari ningali jam nu naplok dihareupeun, geus ngadeukeutan waktuna indung peuting.

Padahal beurang tadi pabeulit gawè cilingcingcat kaditu kadieu.  kuduna mah capè. Tapi beuki seger waè. Meuni kasiksa. Kahayang mah gèk diuk dina korsi nu merenah tèh tuluy nundutan. Reup sarè bari ngimpi nu èndah, kabayang nikmat pisan. Pas gigisik sautik, laju beunta tèh geus nepi ka nu dituju. Kari jrut turun, cènghar teu tunduh deui.

Tapi geuning kahayang ogè lamunan teu sajalur jeung kanyataan. Istuning patukang tonggong.

Babacaan deui, sugan wè pitunduheun datang. Panon dipeureumkeun lalaunan. Gebeg tèh, korsi gigireun aya nu nyèrèngèh.

Pas panon beunta mah suwung, korsi gigireun kosong euweuh sasaha.

Lalaunan dipeureumkeun, janggelek aya deui. Huntu rogès nyèrèngèh. Teu loba carita, nangtung bari beunta. Pindah kana korsi kosong di tukang bari teu eureun istigfar.

Karèk gè gèk dieuk, beunta kènèh. Gigireun geus nyèrèngèh. (AKW).

BEBERES – fbs

Niatna bèbèrès, kalahka…..

BANDUNG, akwnulis.com. Tadina teu aya èmutan nanaon, basa bèbèrès di pangkèng. Kampuh ditilepan bantal guling dibariskeun, teu hilap kasurna digebugan nganggo sapu nyèrè. Teras mapay galar bari dielapan.

Sabot ngadudut juru seprè palih katuhu, nonggèrak remot tipi warna bulao mètalik. Pencètanna beureum sareng hèjo.

Ti iraha Ema sareng Apa nyoo rèmot?, pan teu aya tipi?” Gerentes dina hatè.

Remot bulao dialak-ilik, dibaca tulisanna aralit teu kaaos. Panasaran, tombol beureum di pencèt.

Dhuaaaar!!!!

Burinyay, poèk.

Pas beunta reuwas kacida, geuning keur aya di lapang kurusètra. Tèng waja pasulabreng. Dor dar sora mortir. Tangtara lalumpatan, marakè rompi jeung  bedil panjang.

URAA.. URAAA”

Aya tangtara gogorowokan bari ngadeukeutan. Uing ngahuleng.

Punten abdi mah Acèng”

URAAAA” Ceuk tangtara beuki deukeut.

Èlèh gèlèng bisi ngabedil, Uing gè ngagorowok, “URAA…”

Tangtara tèh langsung nangkeup bangun nu atoh. Uing gè ngarasa tengtrem.

Acèèèng!!!, kalahka molor dititah ngabèrèsan kamar kolot tèh!”

Uing ngarènjag beunta, pun bapa molotot bendu kacida. (AKW).

DIAJAR – fbs

Untungna kiat kènèh.

BAROS, akwnulis. Hujan kasontennakeun, nambihan karungsing tur kapaur. Sanaos dipapay disasar mah da teu aya masalah nu tumiba, “Tapi naha manah asa sangsara?”

Cobi diimpleng deui, bilih aya hiji perkara nu ngajantenkeun kahariwang rasa. Atanapi kajantenan nu tumiba, boh langsung kana raga atanapi keuna dina manah tapi nu midamel teu rumasa.

Abah tèh kunaon, meuni ngalimba?” Soanten jikan ngagareuwahkeun. Mupus lamunan ngècagkeun pikiran nu keur kumalayang.

Abah tungkul nahan kapaur, ilat teu kebat pangacian lumpat. Tapi neger neger diri supados kiat.

Teu nanaon mah, punten wè èta murangkalih sina ngalih barang tuangna”

Jikan surti, nuyun si bungsu ngalih ka dapur, “Hayu diditu emamna geulis, hawatos Abah”

Abah ngarènghap, rada reugreug ayeuna mah. Teu patos tagiwur ningali murangkalih ngalimed kana liwet sareng semur, ogè ès goyobod nu tiis amis. Margi mahrib tebih kènèh. (AKW).

KARASA – fbs

Yuk ah urang ngararaoskeun…

FIKMIN # KARASA #

Tungtungna ngajaran sarè di rumah sakit jalaran rèk opèrasi suku kènca. Sakamar duaan jeung bapa bapa tengah tuwuh. Teuing gering naon, ngan kareungeu mah utah waè mun nginum atawa barang dahar.

Hahalang ukur hordeng, atuh sagala laku lampahna ècès pisan, karunya. Jigana kèrèsèk geus beak opat losin, da unggal usik utah.

Nyedek ka peuting, katingali beuki ripuh. Bèl meus meus dipencèt, perawat bulak balik. Nu tungtungna tengah peuting rèk dipasang katèter jeung sondè.

Geus tong loba humarurung, ayeuna rèk dipasang katèter mèh teu riweuh ka jamban” sora jikanna bedas.

Embung ah, sieun nyeri”

Teu nyeri, siga disunatan” ceuk Jikanna, salakina unggeuk.

Perawat datang rèk masang katèter, “Mangga pa, ulah geumpeur”

Kuring ngilu muringis, asa nyeri jeung linu dina mamarasna.

Jol gorowok tèh si bapa, “Adaww geloo nyerii, teu jiga disunatan ieu maaahh, asup kana liangnaaaa…”

Kuring leuleus, ngèsang jeung nahan kanyeri. Karasa nyèrèsèt jeung peurih. Cirambay. (AKW).

LIBURAN GAGAL / PAKANCI BEDO – bilingual

Cerita bilingual Sunda – Indonesia, tentang piknik dan emosi.

CIMAHI, akwnulis.com. Hari ini adalah tanggal merah ditengah minggu, eh nggak ditengah juga ya karena hari selasa. Tapi tetap saja hari libur tambahan yang bisa menjadi kesempatan bagi pegawai yang fulltime senin hingga jumat dan terkadang sabtu – minggu ada tugas tambahan, ini adalah kesempatan baik untuk berkumpul bersama keluarga atau pergi bersama anak istri untuk memaknai ‘family time’ yang begitu berharga.

Namun, diri ini masih belum bisa ikut beredar bersama karena masih harus bersabar berdiam di rumah dengan segala keadaannya sambil menunggu pemeriksaan dokter dan intruksi selanjutnya pasca operasi patah tulang telapak kaki kiri ( Cerita lengkapnya di tulisan PATAH MENYILANG).

Maka untuk menjalani hari – hari di rumah ini, istilahnya bedrest aja. Padahal nggak di bed / tempat tidur terus. Mandi, makan atau berjemur tetap bergerak meskipun tertatih menggunakan kruk penyangga yang dirasakan menjadi mudah lelah karena di kala bergerak atau berjalan dengan menggunakan kekuatan kaki kanan dan kruk penyangga cukup menguras stamina.

Nah, salah satu pembunuh waktu adalah berusaha terus ‘produktif’ untuk menghasilkan sesuatu karya sesederhana mungkin. Inilah salah satunya, membuat video tentang cerita singkat berbahasa bilingual… ciee gaya khan. Tapi bukan inggris – indonesia, ini mah Indonesia – sunda, alias bahasa sunda dan bahasa indonesia… “Boleh khan disebut bilingual?”

Cerita sederhana dengan tema ‘family time’ yaitu jalan – jalan bersama keluarga, namun di tengah jalan ada kejadian tidak terduga. Inilah ceritanya :

FIKMIN # PAKANCI BEDO #

Keur anteng opatan mapay jalan numpak sèdan kaluaran anyar. Silih gonjak adi lanceuk jeung indung bapana. Kaca jandèla dibuka opatannana amèh karasa hiliwir angin kabagjaan. Tirilit, sora telepon asup. Bi Konah ngalieuk ka salakina nu keur anteng nempoan sawah di sisi jalan.

Bah, aya telepon tah”
Pang angkatkeun wè Ma” Mang Osid ngajawab bari ngagèlèhè.

Ih si Abah centil” Nèng Usi seuri ningal kalakuan nu jadi bapa. Jang Kèmod anteng nyetir.

Pas bi Konah rèk ngangkat telepon, kabaca dina layar hapè, ‘Cintaku Bebebku Jikanku’. Gebeg, bi Konah ngabigeu, karasa jajantung eureun. Hapè dicekel bari awak ngeleper. Belewer hapè anyar salakina dialungkeun ka jalan. Paburantak diadu jeung aspal.

Abaaah….. siah tèga pisan nyalingkuhan Uing, najisss!!!” Bi Konah ceurik bari nyakaran Mang Osid nu bingung teu puguh peta.

Jang Kèmod jeung Nèng Usi ngembang kadu. Di imah, anak bi Konah nu panggedèna nyobaan deui nelepon ka hapè bapana makè hapè indungna nu tinggaleun tadi isuk dina bangbarung.

***

Begitu ceritanya guys… paham khan?”

Enggak mas, mboten ngèrtos”
Roaming aku kawan”

Nah inilah maksud bilingual, maka jika dilakukan terjemahan bebas dengan bahasa indonesia jadi begini ceritanya :

CERITA # GAGAL LIBURAN #

Dikala berempat menikmati perjalanan di kendaraan keluaran terbaru. Saling bercanda antara adik dan kakak bersama kedua orang tuanya. Kaca jendela mobil semuanya dibuka agar terasa hembusan angin kebahagiaan yang ada.

Beep.. beep!

Getar telepon genggang punya sang ayah, ada telepon masuk. Bu Kinasih menengok ke arah suaminya yang sedang fokus melihat hijaunya tanaman padi di sawah sepanjang jalan.

Pap, ada telepon masuk”
Tolong diangkat telelponnya mah” Pak Osada menjawab sambil bersandar manja di bahu istrinya.

Ih papih ganjen” Neng Usi tertawa melihat perilaku ayahnya. Kiko sang kakak tersenyum sambil memegang setir mengendalikan arah kendaraan.

Disaat Bu Kinasih akan mengangkat telepon, terbaca dilayar smartphone ‘Cintaku Bebebku Istriku’.. Bu Kinasih kaget dan terdiam, detak jantung terasa berhenti. Hanphone dipegang sesaat dan reflek dilempar ke luar jendela mobil.

Brak!! Pecah berantakan beradu dengan aspal.

Papahhhh!!!… kamu tega menyelingkuhi mamah, najiss!!”

Bu Kinanti meraung dan menangis sambil menyakar wajah suaminya. Pak Osada terdiam, bingung. Kiko dan Usi sama – sama bingung, tidak bisa berbuat banyak.

Sementara di rumah, Anto anaknya yang paling besar mencoba kembali menelepon ayahnya menggunakan handphone Bu Kinasih yang tertinggal di rumah tadi pagi di dekat pintu kamar.

***

Begitu terjemahan singkatnya. Jadi apakah perjalanan piknik ini berlanjut atau tidak dan suasana hati Bu Kinasih masih galau atau tidak, silahkan lanjutkan dengan persepsi masing – masing pembaca. Selamat jam seginiih, Wassalam (AKW).

PAKANCI – fbs

Ide cerita di pantai selatan Ujung genteng Sukabumi..

CIMAHI, akwnulis.com. Sebuah perjalanan memberikan inspirasi menulis dalam berbagai sisi. Tentu tulisan utamanya adalah cerita perjalanan yang nyata meskipun tetap harus bertema. Tema utamanya adalah NGOPAY dan NGOJAY, tapi karena berenang (ngojay) tidak memungkinkan maka jadinya MANTAY (main ke pantai) dan hasilnya adalah 2 tulisan serta video di youtube. Ini tulisannya :

1. KOPI HITAM & LAUT UJUNG GENTENG.

2. KOPI HALU BANANA – Pelabuan Ratu.

Ternyata ide dari perjalanan ini masih ada, dan dicoba ditulis dengan genre berbeda yaitu di ranah reka atau fiksi dengan tulisan berbahasa sunda yaitu fiksimini sunda.

Tulisannya singkat, hanya 149 kata saja. Nggak percaya?… silahkan hitung saja kata perkata.

Tetapi sudah membuat cerita singkat yang di paragraf akhir memberi peluang untuk melanjutkan cerita sesuai ekpektasi pembaca… seru khan?..

Ya sudah kalau penasaran, silahkan dibaca. Jikalau tidak paham kata dan kalimatnya, DM aja kakak… IGnya @akwnulis dan @andriekw.

Silahkan….

FIKMIN # PAKANCI #

Anjog ka vila geus ngaliwatan indung peuting, kaayaan simpè dibaturan hawar – hawar sora lambak laut kidul. Di gerbang vila, lalaki tengah tuwuh ngajentul, nungguan.

Ieu sosina jang, itu vilana” curuk pèot bentik kana wangunan di juru beulah katuhu.

Nuhun bah”

Uing leumpang sorangan muru vila, “Naha teu nganteur nya?”

Ah teu loba mikir, nu penting geus boga sosi. Tinggal asup vila, ucul-ucul, mandi, ganti baju, sarè, sanggeus 8 jam numpak èlf  ayeuna mangsana rinèh.

Assalamualaikum…” Uing uluk salam, ukur syarat wè. Da angger simpè. Sosi dicolokkeun, cetrèk. Panto muka, tepas simpè rada meredong.

Mèh teu keueung, muru cetrèkan lampu, urang hurungkeun kabèh. Aya deukeut panto ka pangkèng.

Cetrèk. Burinyay.

Peureum sakedapeun, sèrab. Pas beunta hookeun. Tepas jadi badag  aya korsi karajaan jeung lampu gantung nu baranang. Sagala inuman jeung bungbuahan dina bokor emas ngaleuya.

Dalapan punggawa kènca katuhu ngabedega. Duaan maju kahareup bari nyembah dokoh pisan, “Wilujeng sumping Pangèran…”

***

Terima kasih yang sudah berkenan membaca sampai tuntas. Tulisan ini hadir sambil menemani recovery pasca operasi patah kaki.

Wadduh patah kaki kenapa?.. operasi dimana?…”

Nantikan tulisan selanjutnya, Wassalam. (AKW).

SATAUN CINGOGO – fbs

Asa teu lami, tapi geuning…

CIMAHI, akwnulis.com. Ganti tahun ganti kalender, tapi menulis mah tetep harus konsisten. Maka di awal tahun ini sebuah kotretan singkat berbahasa sunda yaitu FIKMIN hadir kembali.

Karena cerita fiksi maka bisa saja ceritanya absurd dan tidak mungkin, eh atau malah dimungkinkan juga. Ya sudah terserah para pembaca yang budiman sajah…..

Haturan, Fiksimini perdana awal tahun 2022..

***

FIKMIN # SATAUN CINGOGO #

Jam 11 peuting beuteung panas jeung bukengkeng. Hitut hèsè sanajan saeutik ogè tapi ngadon mulek dina juru peujit, gulinggasahan teu puguh rarasaan. Kèsang ngoprot jeung asa rada ngurel. Duh kunaon ieu.

Jikan rikat nèangan norit di dapur, hanjakal bèak. Tapi kabenerean aya kalapa hèjo dua sirah. Ditarok bari jajampèan, tuluy diasongkeun.

“Di eueut akang, mugi-mugi enggal longsong”

Nuhun geulis” Cikalapa hèjo disuruput, seger jeung asa amis, nikmat. Ngan dua suruput, ledis.

Akang nyuruputna ulah rurusuhan, sapertos kasurupan”

Uing ngabèlèhèm rumasa. Teu lila karasa aya mimiti rasa keur ngaheujeun, jigana tèrèh kaluar yeuh. Gura – giru muru pacilingan. Taki-taki.

Karèk gè cingogo, Jegur!! Bruy bray, pletok!.. duarr!!!… sora petasan, mercon jeung kembang api di langit caang mabra.

Bruuttt!! Teu elèh gèlèng Uing mirucaan, sèsa sosis satengah asak, jagong beuleum, daging sapi tutung jeung tèrong kaluar deui tina imbit. Rèwak disampeur ku lauk guramè jeung mujaèr nu satia nungguan dihandapeun.

Èpinyuyèèr!

***

FBS : FIKSIMINI BASA SUNDA, sebuah genre penulisan cerita fiksi singkat berbahasa sunda dengan dibatasi maksimal 150 kata. Sebuah tulisan singkat ini sudah menjadi satu jalinan cerita dan diharapkan membuat rasa penasaran pembaca. Wassalam (AKW)

SAHA NAMINA? – fbs

Teu pira ukur hoyong terang.

BOGOR, akwnulis.com. Mentari menyinari bumi begitu terik dan atraktif sehingga tak kuat berlama-lama berdiri untuk menikmati hangat dan panasnya sinar alami. Perlahan bergeser mencari keteduhan dibawah pohon rindang di sekitar alun – alun Kota Bogor yang sedang prosesi peresmian.

Segelah mendapatkan posisi strategis, maka menarilah sang jemari. Menuliskan secarik cerita singkat berbahasa sunda yang idenya hadir dari silaturahmi seorang kawan lama, sebut saja Kang Faisal,  sore kemarin.

Canda tawa dan kisah bersama mewarnai perjumpaan lagi setelah 4 tahun tidak pernah bersua, mencoba menangkap ide cerita menuangkan dalam fiksimini basa sunda. Sebuah genre tulisan fiksi berbahasa sunda maksimal 150 kata sudah menjalin satu cerita,  inilah ceritanya….

FIKMIN # SAHA NAMINA? #

Motor bèbèk kameumeut keur gering parna, diopnameu di bèngkèl Jang Opan. Indit nèang kasab numpak angkot tibatan leumpang.

Leungeun bentik megat, angkot eureun. Sup ka jero. Dina angkot aya dua wanoja, marakè rok mini. Katènjo kulit sampulur konèng umyang, ngan hanjakal marakè tato. Nu hiji dina leungeun, nu hiji deui dina bitis jeung tuur, jigana nepi ka pingping.

Pangangguran ditanya, “Badè kamarana nèng?”

Damel mang”

Saha namina?”

Dara mang”

Nu hiji deui mah ngabetem tapi curuk nunjuk kana tuurna. Kaciri tato kembang jeung huruf maringkel. Tuur katuhu aya huruf R, tuur kenca huruf S.

Nèng RS?”

Anjeuna gideug, “Abdi mah Ros”

Rada ngahuleng, ningali kana tuurna ukur aya huruf R jeung S. Si nèng imut matak uruy. Jadi panasaran.

Teu ngartos neng, dupi hurup O na mana?”

Ieu mang” Neng Ros ngadèngkak. Mang Ujang olohok atoh teu bisa ngiceup, tuluy kapiuhan.

***

Nah itu ceritanya kawan, yuk ah lanjut kegiatan di jumat siang ini. Wassalam (AKW).