Si Ujang – fbs

Gorowokna matak reuwas sajagad…

Photo : Siaga / dokpri.

#fbs : fiksimini basa sunda

***

SI UJANG

Adaaaw.!!!!” Gorowokna sora mang Darman meulah simpèna janari. Jikanna teu sirikna luncat muru ka jamban, mitoha tibuburanjat ogè barudak tingkarorèjat. Ibur salembur èar sajagad, panasaran jeung rada palaur, “Aya naon?”

Jikan mang Darman rambisak bari ngagedoran panto jamban. Anak lalaki nu panggedèna langsung najong panto jamban, bisi bapana kumaonan…

Bray.

Panto jamban muka, kaciri mang Darman cingogo nangkeup tuur bari buligir, beungeutna pias jeung kawas nahan kanyeri. “Abah kunaon?” Jikan jeung budak babarengan nanya.

Tatangga ogè geus ngarumpul di tengah imah jeung di buruan, malah mah aya ogè nu mawa pakarang da bisi aya jelema jahat nu ngagunasika mang Darman.

Photo : Nuju ngarojay / dokpri.

Sanggeus anduk dirurubkeun kana awak, mang Darman ngaharèwos ka jikanna, “Tadi lulungu, sugan tèh lain cai panas, disiuk tuluy dibanjurkeun kana bobogaan… euh”

Bi Sarsih atoh tapi alum, salaki teu nanaon ngan pèdah ngabayangkeun ‘Si Ujangna” bakal istirahat heula sabab lèdèh jeung peurih sèsa dilèob ku sorangan. Cag. (AKW)

Check Out – fbs

Pangalaman nu munggaran..

GARUT, akwnulis.com. Lungsur ti lantai 18 muru ka lobby mung sakolépat da numpak lift nu canggih. Saatos panto lift muka, teras muru ka resepsionis, badé nyanggakeun konci kamar.

“Barang-barang di kamar parantos kosong pak?” Padamel hotél naros.

“Teu acan Kang, sakedap urang bérésan” Gura-giru muru ka kamar deui, sakumaha pituduh ti petugas hotel, ulah aya nu kakantun di kamar, kedah kosong saurna.

Uah uih 3 kali ti basement ka lantai 18 karaos pisan rada répot, padahal teu nganggo tangga darurat tapi kana lift canggih téa. Alhamdulillah teu aya barang-barang di kamar nu kakantun, diakut sapuratina, metet minuhan mobil éspas kameumeut.

Saatos réngsé sadayana, nepangan deui ka petugas hotel di resepsionis, nyanggakeun konci kamar sakantenan wawartos wiréhna kamar parantos kosong teu aya anu kakantun. Ayeuna tiasa kaluar hotél muru ka lembur nu énjing pagéto janten ibur.

3 dinten ti harita, pulisi nepangan ka bumi, naroskeun korsi, kasur, AC sareng tivi nu dicandak kamari. (AKW).

Lalandong – fbs

Haté marojéngja, kedah kumaha?

GARUT, akwnulis.com. Indung peuting maturan raga nu marojéngja, baluweng teu puguh rasa. Pakasaban teu bisa jadi alesan, urusan kulawarga ogé lain caturkeuneun. Kabéh ngaguluyur sakumaha ilaharna. “Tapi naha haté bet tagiwur teu puguh rasa?”

Ningali buku tabungan jeung sertifikat geus lumayan ngahunyud minuhan brankas, kitu deui mobil jeung motor pasesedek di garasi.

Jikan jeung budak kukurilingan mapay nagara-nagara sabudereun dunya, unggal usik laporan dina médsos séwang-séwangan. Sabulan katukang di wilayah asia, ayeuna keur anteng di dataran éropa. Tapi keukeuh ieu haté teu puguh rasa.

Tungtungna buru-buru balik ka lembur, sumujud ka indung bapa. Ménta panghampura ogé pituduh supaya haté jadi tingtrim jeung daria.

“Jang, wayahna ulah loba ngarahul, geus ayeuna mah gawé sing junun sanajan hirup ngontrak bari sagawé-gawé, sabar jeung tawakal”

“Sumuhun Ema, Nuhun” waleran dareuda, teras amit mundur muru kana motor bari teu hilap ngahurungkeun aplikasi, sugan waé aya nu order.

Ayeuna haté tenang da geuning hirup mah ukur pupulasan. (AKW).

Kucing & Aturan.

Pengumuman pagi ini hadirkan inspirasi.

BANDUNG, akwnulis.com. Sebuah pengumuman yang menggelitik tertempel di tembok yang baru saja di cat. Sebuah tanda dilarang masuk yang bisa menyebabkan pembacanya terhenti sejenak, membaca dengan seksama.

Lalu termenung, baca lagi takut salah. Tulisannya tidak ada yang salah, tetapi kok ada yang kurang pas yach?….

Ya udah nggak apa-apa, mungkin sebuah niat sudah terlaksana. Sebuah tindak telah hadir untuk merespon sebuah issue yang sedang menghangat dan mengganggu stabilitas sehingga perlu hadir sebuah peringatan yang tegas.

Semoga peringatan ini efektif dan di mengerti oleh berbagai pihak.

“Iya om, aku mengerti,….Meooong”

Suara lembut di samping kaki kanan, membuyarkan lamunan. Senyuman lucu dari si kucing belang menyadarkan kenyataan, bahwa kemengertian adalah sebuah hal relatif…

“Tapi kenapa matamu memerah dan sedih?” sebuah tanya meluncur tanpa bisa ditahan.

“Biasa om, terkadang perubahan itu butuh pengorbanan… meoong” sebuah jawaban singkat hadir tanpa jeda.

Dilanjutkan gerakan badan menjauh sambil mengibaskan ekornya, menuruni tangga untuk menjalani takdirnya. Meninggalkan raga yang tertegun kehilangan kata, di pagi yang seharusnya ceria. Wassalam (AKW).

Catatan : Hanya coretan kata-kata minifiksi, karena inspirasi terkadang datang tanpa diskusi.

MURAK KATRESNA – fbs

Hiji kasempetan nu teu tiasa dikantunkeun…

Sampulurna awak dibarung ku seungit nu ngadalingding. Tingborélak matak soca manteng teu tiasa ngiceup da anjeucleu dina kongkolak.

Lalaunan dicepeng, geuning anteng, janten rada wantun. Kulit panangan paantel sareng nu ngabolékak, muringkak, atoh teu aya papadana. ramo-ramo mapay, samentawis pangambung tos teu kiat ku kabita ngambeu seungit nu ngahudangkeun rasa.

Supados adil tur walatra, sateuacan langkung jero ramo mapay dugi kana mamarasna, nu cureuleuk téh ditimbang heula, margi kedah leres hampang abotna dina enggoning nguar katresna maheutkeun jangji pasini nu ngagalura dina dada.

Saatos sadayana sapagodos, teu seueur saur, waktosna pikeun meupeuskeun katugenah. Carana nyaéta teras ditinyuh ku cai suci nu ngagolak. Ngawitan sakeclak dua keclak, salajengna kempel janten ngawujud hiji gurilap.

Endahna dunya diwakilan ku anjeuna, sanaos poék tapi legit dina rasana. Teu kedah peryogi mamanis, kumargi dina pait peuheurna ieu kanyataan, saleresna aya amisna prinsip-prinsip kahirupan. Wilujeng nyuruput kopi lur, cag. (AKW).

***

CANGKEUL – fbs

Edisi menulis singkat berbahasa daerah dulu…

Fikmin # Cangkeul #

Bincurang ngeluk nangkeup harigu, bitis tungkul bari mapay jalur urat varisés. Paduduaan teu lemek teu nyarék. Pabeulit jeung pikiran séwang-sewangan, samutut bin baketut.

Geuning padeukeut lain hartina sapamadegan, tapi bisa waé tojaiyah béda kahayang bénten tujuan.

Bitis luis teu jadi jaminan bakal ngabalad jeung bincurang. Bitis gomplok ukur jadi panyumputan kutu kuar jeung babaturan.

Sanajan dina mangsana kudu leumpang, bitis jeung bincurang kapaksa layeut pakaléng-kaléng. Tapi beungeut teu bisa disumput salindung, haseum alah batan kopi ucing.

Sanajan kitu, ari mangsana rohmat Illahi geus datang ngajorag bumi, cunduk waktu nu geus tangtu teu loba carita duanana jempé, bari mimiti imut sanajan rada karijut.

Teu pira, pédah bincurang jeung bitis sarua ujug-ujug nandangan panyakit cangkeul nu teu bisa dicageurkeun saharita, jigana panyakit lével déwa, antukna daék teu daék kudu silih pencétan bari mimiti muka carita.

Babarengan maca jangjawokan du’a. Biwir samutut leungit saharita, diganti séréngéh baham mersihkeun dosa. Tungtungna dipungkas silih balédog carita, nu dilimpudan ku niat silih hampura, cag. (AKW).

Balik Deui – fbs

Aya nu balik deui…

Fikmin # Balik Deui #

Geuning teu sami sareng nu diimpleng, kahirupan senang, jalan takdir lénglang, rejeki loba ogé awak séhat euweuh nu karasa. Ari pék téh rudet pakujut, kawas sésa kenur langlayangan nu ditinggalkeun kapakan. Rujit nandangan kanyataan hirup nu ripuh, werit tur loba panyakit.

Tapi teu ilang akal, buru-buru ngajleng sakuat tanaga, asup deui kana alam implengan, muru jalan ngabulungbung, leucir, hotmix, hideung tur weweg.

“Har geuning uih deui kang?” aya soanten halimpu naroskeun.

“Sumuhun nyi, asa raos di dieu” Udan ngawaler tatag. Nyai rancunit, punggawa karajaan, méré imut pangbagéa.

Léngkahna anteb muru gapura raja, uluk salam deui sanaos tadi tos ditaros ku nu jagi, “Rahayuuu!!”

Bray……. gapura badag muka, jalan mulungmung ka tengah kota, nu caang baranang, loba wargana nu marahmay ningali Udan datang deui. Leumpang muru gedong sigrong, pang badagna di éta kota. Nu jadi jugjugan balaréa.

Udan ngarasa bagja, sanajan duka iraha tiasa mulang deui, ka dunya manusa. (AKW).

Note :

Fbs : Fiksimini sunda, genre penulisan cerita fiksi pendek, maksimal 150 kata dalam bahasa sunda.