HUTANG – fbs

Tina hutang jadi nyata.

(Sebuah tulisan singkat berbahasa sunda dalam format fiksimini bahasa sunda -fbs- yang menggunakan batasan 150 kata sudah merupakan satu cerita. Ide awal dari cerita bosque bapak DT dan di ramu dengan frame cerita atau sudut pandang berbeda)

# HUTANG #

Nu nagih hutang murudul ti subuh kènèh, nanyakeun kapastian mayar henteuna.  Sirah jangar, jajantung ratug.

Lain teu hayang mayar, tapi da geus teu boga nanaon. Dilenyepan tèh geus aya sataun jadi wiraswasta. Mimitina ngajualan emas, tuluy tanah warisan, panungtung minggu kamari parabot diimah gè di lègo da diudag-udag waè.

Ayeuna peuting katujuh can bisa sarè, mikiran nasib meuni kieu – kieu teuing. Ngajaran ngabaheum ubar sarè, lima siki.

Èta ngimpi leuwih ti misti, nikmat pisan. Loba duit lubak libuk, ngaleuya di tengah imah jeung minuhan pangkèng ku duit saratus rèbuan. Bakal sèsa sanajan dipakè mayar sakabèh hutang.

Pas beunta, rumpu rampa gigireun, duit tèh euweuh. Keuheul nataku, kudu sarè deui.

Kabeneran aya kènèh ubar keur sarè, diinum deui. Teu lila reup. Ngimpi.

Ngimpina tèh keur ngitung duit gepokan, tapi bari mèncrèt jeung busiat. Bulak balik kajamban.
Teu lila beunta, reuwas kacida. Gigireun jeung handapeun baseuh, bau cubluk. Ngimpi jadi nyata. (AKW).

Author: andriekw

Write a simple story with simple language, mix between Indonesian and Sundanese language.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: