Tumut Ka Sepuh – fbs*)

Sepuh téh pusaka, nu kedah dijagi dipusti-pusti.

*)Fikmin : fiksimini basa sunda

CIPAGANTI, akwnulis.com. “Cing atuh dikurangan barang dahar téh, Seblu!!” Kareungeu deui soanten halimpu indung téré, basa Uing tadi isuk keur ngajémprak nanggeuy boboko. Ngalimed ngimeutan sésa sangu beureum dina boboko, dibaturan sambel dadak jeung kurupuk malarat.

Uing ukur tungkul teu wasa némpas, sanajan manéhna lain indung pituin, tapi sakumaha papagah Abah basa anyar ngadahup, “Wayahna Sarjang, Ema Éha kudu dipihormat jiga ka indung sorangan!”

Uing unggeuk bari carinakdak, émut ka Ema nu geus béda alam, “Allahummagfirlaha warhamha waafihi wa’fuanha….”

***

“Ari Sia diomongan téh kalah ngajubleg, anggursi bantuan abah manéh ngawuluku!!” Soanten handaruan ngageuing deui rasa sanubari.

“Mangga Mih!” Waleran tatag rada ngageter, nahan kaambek bilih matak janten dosa.

Buru-buru bébérés parabot ogé rantang sapuratina keur nganteuran Abah disawah.

Teu hilap uih ti sawah mésér racun beurit sareng éndrin, sugan langkung jempling di bumi. (AKW).