Cangkang Durén – fbs

Urang pedar salah sawios khasiatna cangkang durén.

Photo : milih durén di Ucok Durian, Médan / dokpri.

Wa Ubed jeung Cép Émpud keur aya di tanah sabrang, Kota Médan. Nonohan pangulem panitia dina raraga ngabadamikeun usulan keur ngokolakeun konsep pangwangunan patalimarga di Éndonésia.

Gempungan can réngsé, Wa Ubéd jeung Cép Émpud geus ngabelecet. Ninggalkeun gempungan, megat béca muru ka toko ‘Ucok Durian’, teu kiat hoyong geura murak durén.

Anjog ka tékapé, teu loba carita, “Buka lima siki bang!!!”
“Okéh boss!!!”
“Gancangan!!!”

Pagawé Ucok Durian giak mukaan durén. Tuluy dibawa, ngabarak dina méja, meleding ngadalingding.

Gep!
Celebek!

“Ngeunah pisan lur”
“Sumuhun Wa”

“Wa, kulitna ogé mangpaat kanggé ngabersihan waos” Cep Émpud ngawartosan.
“Hadé pisan tah, kin urang ajaran” walon Wa Ubéd, manéhna nyengir bari nempokeun huntuna nu hideung jeung karonéng.

Isukna Wa Ubéd hariweusweus, “Koplokkk siah Émpud, boro aing nurut ka Maneh. Lain huntu jadi beresih ieu mah, tapi ompong kagosrok cangkang durén, koploook!!”

Cép Émpud jempé bari nempo baham Wa Ubéd nu geus beresih pisan tina huntu. (AKW).

Author: andriekw

Write a simple story with simple language, mix between Indonesian and Sundanese language.

2 thoughts on “Cangkang Durén – fbs”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: