Saksi Ahli – fbs

Masihan kamandang kaélmuan tapi pagedug sareng rasa karunya.

#Fikmin

Teu seueur nu tiasa kacatur, tapi geuning henteu kitu saur réngréngan penyidik mah. Cariosan ieu janten buktos pikeun nibankeun hukuman.

“Kumaha pamendak Saksi Ahli?”
AKBP Suton tumaros. “Leres pa, aya mekanisme lélang nu kirang saluyu sareng régulasi.”

Réngsé masihan informasi sakumaha élmu nu diagem. Pamitan ka penyidik, aranjeuna ngahormat matak isin da Kuring mah sanés sasaha.

Pas kaluar éta rohangan, aya bapa bapa tengah tuwuh paungku-ungku sareng bojo ogé murangkalih rumaja. Narangis, “Gusti tulungan carogé abdi. Nampi artos sayuta, ayeuna bakal dilebetkeun ka pangbérokan. Tulungan abdi…”

Deg, aya nu nyeles kana haté. “Boa nu tadi, mangkaning informasi ka penyidik téh ngabeuratkeun” Aya guligah ngabadug manah.

Ti harita, teu puguh rasa. Asa dosa tapi teu gaduh kawasa. Raray ibu-ibu sareng murangkalih cumalimba pageuh dina kongkolak soca.

“Duh Gusti hapunten” gerentes rasa basa ningal warta dinten éngjingna, si bapa di vonis 2 taun lamina.(AKW).

Author: andriekw

Write a simple story with simple language, mix between Indonesian and Sundanese language.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: