Teu Adil – fbs

Kanyataan teu sarua jeung pangharepan, beu!!

Photo : Bénten jalmi bénten pilihan/potlang.

Hancengan meunang bagja taun ayeuna, ilang sirna paburantak teu mangrupa. Nyésakeun kapeurih jeung katugenah nu beuki lila mingkin karasa. “Naha geuning teu sarua jeung itungan?” Haté norowéco.”
“Teu adil ah kanyataan hirup téh”

Karasa aya nu nyelek dina cukang haté, ngajejewét raga nu lungsé alah batan embé nu geus teu mampuh ngabérélé.

“Aa téh kunaon tos saminggon huleng jentul waé?” Soanten halimpu bébéné ukur jadi sajorélat harepan nu kalimpudan pepedut kaayaan.

“Teu nanaon geulis, mung keuheul kénéh” biwir dipaksakeun seuri padahal haté gudawang.

Bébéné imut bari ngusapan tonggong.

“Sabar nya a, saur Néng ogé nu bakal janten jawara mah Swedia. Cobi upami ti awal sami sareng pilihan Néng, tangtos moal janten marojéngja kieu”

Uing rambisak tuluy maksakeun ngagorowok, “Putus ayeuna ogé!!!.”

***

Catetan : Ieu mung carita rékaan, nuhun. (AKW).