Lepat Jempol – Fbs

Geuning kanyataan hirup téh meuni nalangsa, ku teu pira jadi cilaka. Duh nasiiib.

Photo : Jempol uing mencét kibod virtual dina layar hapé/potlang

#Fikmin

“Kakak sudah makan pagi?”

“Geus tong loba ilé, maké basa sunda wé Jang!” Bah Suhro mapatahan Uto, adi beuteungna.

“Teu tiasa kitu kang, margi jikan dunungan kedah nganggo éndonésia waé, boh nyarios ogé sms atanapi WA.”

“Nya ari kitu mah, pék atuh. Sanajan kadé basa indung kudu dimumulé”

Uto miang ka imah dunungan, geus sabulan jadi supir kulawarga Haji Bahrum.

Pa Haji sasauran, “Engké upami tos jajap bapak ka kantor, wartosan pun bojo, badé ngiring moal ka dayeuh ba’da lohor. Pami badé, énggal jemput ku Uto”

“Mangga pa Haji”

Saatos jajap dununganna Uto nga-WA bu Haji, ‘Ibu mau ikut?’

Teu aya waleran dugi ka lohor. Ba’da lohor nepangan deui pa Haji. “Utooooo…. sia eureun gawé ayeuna kénéh!!!”

Uto ngahuleng carinakdak. Lalaunan tungkul samar polah. “Naon lepatna abdi?”

Hapé kaciri hurung keneh layarna, katingal seratan WA nu pamungkas dikintun. Mung lepat ngetik hurup K janten J, teu pira. (AKW).

***

Catetan : Ieu seratan mung rékaan, diwangun ku kecap nu kirang ti 150 kecap, lengkep ngadongéngkeun hiji adegan namina fikmin alias fiksimini.

Author: andriekw

Write a simple story with simple language, mix between Indonesian and Sundanese language.

4 thoughts on “Lepat Jempol – Fbs”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: