LINI (fikminbasasunda..*)

Nampi papastén kalayan rido, da hirup di dunya ngan sajorélat.

Sirah beuki nyanyautan haté seseblakan, mikiran nasib Si Ujang nu keur aya dipangbérokan. Ngabadog tatangga alatan butuh narkoba. Kamari isuk-isuk imah dikepung, pulisi ranggéténg bedil. Si Ujang nu keur ngaréngkol dibangkol.
“Hampura Gusti, Uing teu lulus ngatik budak, hampuraaa….”
Raga rubuh cimata bedah, tajug réyod ngahelas ngiluan rambisak.

Nyeri sirah beuki nataku. Jorélat beungeut Si Jenat, ngusapan beungeut, “Sing sabar akang, hirup mah ukur sakedap. Serah sumerah ka Gusti, tobat miwah pasrah kana sagala papastén” Uing unggeuk, bari nyusut cimata.

Karék gé rék eungab ngajawab, tajug ngariyeg oyag-oyagan. Tingrarekét pikahariwangeun. “Lini…. lini, Allahu Akbar!!!” Spéker masjid ngabéjaan. Uing hudang tuluy lumpat muru ka buruan imah. Karék ogé ngaléngkah, gelap ngaburinyay, caringin badag rungkad jeung tutung. Poék.

Pas beunta awak karasa seger harampang, nyeri sirah leungit. Kaciri Uing diriung di tengah imah. Si Ujang aya. Uing imut tuluy ngaléos, bari nyekel pageuh leungeun Jikan Si Jenat. Ngalayang muru kaanggangan. (Akw).

*) Catetan : Dongéng rékaan, hatur lumayan.

Author: andriekw

Write a simple story with simple language, mix between Indonesian and Sundanese language.

6 thoughts on “LINI (fikminbasasunda..*)”

  1. Ker ngenah sare tibra, karasa aya nu oyag, gancang kuring ngorejat hudang bari ngagisik panon lempang lilinieun da lulungu..lini2..!
    Heheh….
    Nurutan….ah😆

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: