Pilraja di Amarta

Kacaturkeun nagara amarta ngawitan haréngréng ramé ku béja raweuy ku carita sabab raja nu percéka tos badé mungkas lalakon. Ngécagkeun kalungguhan pikeun méré luang jeung kasempetan kanu lian, luyu kana papagon langit nu teu bisa dipungpang.

Ngawitanna haneut kuku tapi beuki lami hawa hoyong jareneng téh asa beuki rongkah. Nu gumasép jadi réa, nu gumeulis beuki ngaluis, mapantes diri ogé ngabéwarakeun sorangan yén pantes jadi pamingpin. Panitia geus sayaga ngagelar saémbara, sarupaning sarat ngabéréndél keur sakabeh rahayat. Hiji prasarat nu wajib dipiboga sakabéh pamilon nyaéta jojodog, nu di jieun tina kai kaboa jeung teu meunang dipulas.

Sanggeus dibéwarakeun jadual saémbara keur ngaganti raja, ampir kabéh jadi loba kasibukan. Ti mimiti wakil raja, girang serat utama, panglima perang nepika komandan upas jeung guru désa tatan-tatan rék ngilu saémbara susuganan jadi raja. Rahayat kabawa riweuh da kudu ngilu kukurusukan ka leuweung neangan kai kaboa. 

Padahal éta kai téh geus suwung dimamana, ukur kari carita. Tapi birahi hayang kawasa mah teu bisa dipungpang. Leuweung larangang diranjah, maung jeung bagong ditalék sugan apal laratanna kai kaboa. Punggawa nagara pakasep kasep hayang kapuji, biasana nyelegon di enggon ayeuna mah leuwih remen kukurusukan. Nitipkeun jangji méré harepan ka sakumna rahayat nu dipanggihan.

Teu kudu nungguan lila, leuweung larangan amarta mindah rupa salin jinis jadi butak bulistir da di taluaran ku réa jelema néangan kai kaboa. Sasatoan nyingkah teu saeutik nu asup ka pilemburan, Amarta mingkin harénghéng.

Ingkang raja Amarta nu nuju jeneng ngarasa hemeng canpuh jeung sedih nempo nagara jadi kawas dirogahala………..

Author: andriekw

Write a simple story with simple language, mix between Indonesian and Sundanese language.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: